Wiki Gray 3D #1-2
Wiki Green 3D #1-2
Wiki Gray 3D #1-1
Wiki Green 3D #1-1
Wiki Gray Texture Decor F1
Wiki Green Texture Decor
Wiki Gray Texture
Wiki Green Texture
7 Faces Glossy Flat Gray Wiki Decor | 30x60
7 Faces Glossy Flat Green Wiki Decor | 30x60
1 Face Solid Color Design Gray Wiki | 30x60
1 Face Solid Color Design Green Wiki | 30x60
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1872kg 26Kg 103M2 1.43M2 9.5mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *