Silvania 3D #1
Silvania 3D #1
Silvania Texture Decor F5
Silvania Texture F4
6 Faces Matt Flat Silvania Decor | 30x90
6 Faces Matt Flat Silvania | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm

این طرح را در اندازه های دیگر ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *