Pikford 3D #1-2
Pikford 3D #1-1
Pikford Texture Decor
Pikford Texture
5 Faces Matt Rustic Cream Pikford Decor | 30x90
5 Faces Matt Flat Cream Pikford | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *