Natrio 3D #1
Natrio 3D #1
Natrio 3D #1
Natrio 3D #1
Natrio Gray Texture Dark
Natrio Gray Texture Dark Decor
Natrio Gray Texture Light Decor
Natrio Gray Texture Light
4 Faces Matt Flat Dark Natrio | 30x60
3 Faces Matt Rustic Dark Natrio Decor | 30x60
3 Faces Matt Rustic Light Natrio Decor | 30x60
4 Faces Matt Flat Light Natrio | 30x60
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1872kg 26Kg 103M2 1.43M2 9.5mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *