Milano Gray 3D #1-1
Milano Cream 3D #1
Milano Gray 3D #1-2
Milano Cream 3D #1
Milano Gray 3D #2
Milano Cream 3D #2
Milano Gray Texture Dark F1
Milano Cream Texture Dark F1
Milano Gray Texture Decor
Milano Cream Texture Decor
Milano Gray Texture Light F1
Milano Cream Texture Light F1
3 Faces Matt Flat Dark Gray Milano | 30x90
3 Faces Matt Flat Dark Cream Milano | 30x90
1 Face Matt Rustic Gray Milano Decor | 30x90
1 Face Matt Rustic Cream Milano Decor | 30x90
3 Faces Matt Flat Light Gray Milano | 30x90
3 Faces Matt Flat Light Cream Milano | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *