Kalza 3D #1-1
Kalza 3D #1-2
Kalza 3D #1-1
Kalza Texture Dark F1
Kalza Texture Decor F5
Kalza Texture Light F1
6 Faces Matt Flat Dark Kalza | 30x60
6 Faces Matt Flat Kalza Decor | 30x60
6 Faces Matt Flat Light Kalza | 30x60
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1872kg 26Kg 103M2 1.43M2 9.5mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *