Golden Fern 3D #1
Golden Fern 3D #1
Golden Fern 3D #1
Golden Fern Texture Decor A F1
Golden Fern Texture Decor B F1
Golden Fern Texture F1
4 Faces Matt Rustic Golden Fern Decor A | 30x90
5 Faces Matt Rustic Golden Fern Decor B | 30x90
5 Faces Matt Flat Golden Fern | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *