Filadi 3D #2-1
Filadi 3D #2-2
Filadi 3D #1-2
Filadi Texture Dark F1
Filadi Texture Decor F1
Filadi Texture Light F1
5 Faces Matt Flat Dark Filadi | 30x90
5 Faces Matt Rustic Filadi Decor | 30x90
5 Faces Matt Flat Light Filadi | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *