Emerald Texture Decor
Emerald Texture
Emerald Texture Decor
Emerald Texture
4 Faces Glossy Rustic Emerald Decor | 30x60
4 Faces Glossy Flat Emerald | 30x60
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1872kg 26Kg 103M2 1.43M2 9.5mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *