Difalco 3D #1-2
Difalco 3D #1-3
Difalco 3D #1-4
Difalco Gray 3D Light #1-1
Difalco Gray Texture Dark [LOWQ]
Difalco Gray Texture [LOWQ]
Difalco Gray Texture Light [LOWQ]
Difalco Gray Texture Light [LOWQ]
6 Faces Nano Polished Dark Gray Difalco | 60x120
6 Faces Nano Polished Gray Difalco | 60x120
6 Faces Nano Polished Light Gray Difalco | 60x120
6 Faces Matt Flat Light Gray Difalco | 60x120
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
2280Kg 38Kg 85M2 1.42M2 12mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *