Parmin 3D #1
Parmin 3D #1
Parmin 3D #1
Parmin Texture Dark
Parmin Texture Decor
Parmin Texture Light
4 Faces Matt Flat Dark Parmin | 30x60
3 Faces Matt Flat Parmin Decor | 30x60
4 Faces Matt Flat Light Parmin | 30x60
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1872kg 26Kg 103M2 1.43M2 9.5mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *