Brick Stone 3D #2
Brick Stone 3D #2
Brick Stone 3D #1
Brick Stone Texture Dark F1
Brick Stone Texture Mix F1
Brick Stone Texture Light F1
4 Faces Matt Rustic Dark Brick Stone | 40x120
5 Faces Matt Rustic Mix Brick Stone | 40x120
4 Faces Matt Rustic Light Brick Stone | 40x120
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
2220Kg 37Kg 86.4M2 1.44M2 12mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *